Latvijas labākās peldvietas saņem Zilos karogus

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, šogad simboliskā pasaules populārākā tūrisma ekosertifikāta – Zilā Karoga – pasniegšana un sezonas atklāšanas pasākums atkal norisinājās klātienē. Divpadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī 2022. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu.

Tāpat arī pasākuma ietvaros tika simboliski izziņoti Zilā Karoga programmas sertifikācijas rezultāti Ukrainā, kā arī bija iespēja gūt ieskatu programmas aktuālajā situācijā. Kopš kara sākuma Ukrainas FEE dalīborganizācija Ecological Initiative (FEE Ukraine) savas aktivitātes pašreiz, ar Vides izglītības fonda un FEE International atbalstu, īsteno no Latvijas. Par spīti notiekošajiem uzbrukumiem un postījumiem Ukrainas civilajai infrastruktūrai daudzās pašvaldībās, kas iesaistītas FEE International programmu aktivitātēs (Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas), tās ir paudušas cerību un apņēmību, ka arī šajā sezonā Ukrainā vairākās vietās plīvos Zilais Karogs.

Neskatoties uz iebrucēju centieniem, Zilie Karogi tiks pacelti arī Ukrainā, simbolizējot pašvaldību un institūciju ieguldīto darbu vides vērtību saglabāšanā un cerību uz pēc iespējami ātrāku atjaunotni. Plašāk par Zilo karogu programmas situāciju Ukrainā pastāstīja Екологічна ініціатива (Ecological Initiative / FEE Ukraine) pārstāve un Zilā Karoga programmas nacionālā koordinatore Ukrainā Viktorija Radčenko.

Pasākumā piedalīsījās VARAM, aicināto pašvaldību un ZK žūrijas institūciju, kā arī Vides izglītības fonda (FEE Latvia) un Ecological Initiative (FEE Ukraine) pārstāvji.

Zilais Karogs šogad piešķirts sekojošām peldvietām Latvijā:

 • Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
 • Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
 • Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta
 • Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
 • Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta
 • Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
 • Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
 • Ventspils pilsētas pludmale
 • Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves peldvieta
 • Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta
 • Limbažu novada Lielezera peldvieta
 • Saulkrastu novada Centra peldvieta

Zilais Karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā Liepāja Marina.


Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, šādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Programmu īsteno starptautiskā organizācija FEE International, ko Latvijā pārstāv nodibinājums Vides izglītības fonds. Programma Latvijā tiek īstenota sadarbībā ar VARAM un piekrastes aizsardzībā ieinteresētajām pašvaldībām un institūcijām.

Papildu informācija:

Jānis Ulme, tālr.: 22552423, e-pasts: janis.ulme@zemesdraugi.lv

To top