Projektu finansētāji

Nodibinājumam “Vides izglītības fonds” finansiālu atbalstu sniedz Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2022. gadā” (proj.nr. 1-08/4/2022) ietvaros.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” ir saņēmis atbalstu projekta “Vides izglītības fonda darbības stiprināšana komunikācijā ar sabiedrību” īstenošanai, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF).

To top