Mūsu programmas

Vides izglītības fonda kodols ir piecas uz vides izglītību vērstas programmas. Pārstāvot starptautisko vides organizāciju Foundation for Environmental Education (FEE International), tiek īstenotas programmas vides izglītības un ekosertifikācijas jomās – kā Ekoskolas, Jaunie Vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga), kā arī nacionāla līmeņa programma Mana Jūra.

Zilais Karogs

Zilais karogs ir efektīvākais ilgtspējīgas piekrastes apsaimniekošanas instruments gan Latvijā, gan globālā līmenī. Tas ir viens no pasaulē populārākajiem tūrisma ekosertifikātiem,  kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū, un tiek piešķirts trīa kategorijās – Zilais Karogs peldvietām, Zilais Karogs jahtu ostām, kā arī Zilais karogs tūrisma ostām.

Zaļā Atslēga

Zaļā atslēga ir tūrisma nozares ekosertifikācijas sistēma. Zaļās Atslēgas programma kopš tās dibināšanas starptautiskajā līmenī ir kļuvusi par visstraujāk augošo tūrisma ekosertifikācijas sistēmu viesmīlības nozarē.

Ekoskolas

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide jebkurā izglītības iestādē. 

Mana Jūra

Mana jūra ir sabiedrības iesaistīšanas un izglītošanas kampaņa par vides aizsardzības jautājumiem, kas attiecas uz Baltijas jūru un piekrasti. Programmas mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, pašvaldības, uzņēmējus – kopīgiem centieniem aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru. 

Jaunie vides reportieri

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem no 11 – 25 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.

To top