Erasmus+ projekts “ECO-CIVIC Awareness”

Ar septembri esam uzsākuši sadarbību ar kolēģiem no Bulgārijas, Turcijas un Portugāles, lai kopā izstrādātu  mācību materiālus vides un pilsoniskās jomas tēmu apguvei sākumskolā Erasmus+ projekta “ECO-CIVIC Awareness” ietvaros.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti 40 mācību stundu plāni un organizētas apmācības, kas būs vērtīgs ieguvums arī mūsu skolotājiem. Kas īpaši svarīgi – 2024. gadā skolotājiem no katras projektā iesaistītās partnervalsts tiks dota iespēja doties starptautiskā pieredzes apmaiņā.

Skolēnu rudens brīvlaikā, sadarbībā ar Jaunciema pamatskolu un Gaujas nacionālā parka dabas centru Siguldā, pie mums ciemos uzņēmām partnerus, lai ne tikai darbotos pie stundu plānu izstrādes, bet arī iepazīstinātu viesus ar vides un pilsoniskās jomas izglītības aktualitātēm Latvijā.

Paldies mūsu draugiem: Santai Krastiņai no RTU, Valteram Kinnam no biedrības “Zaļā brīvība” un Gaujas nacionālā parka dabas centra vadītājai Andai Andrušaitei par dalīšanos savā pieredzē un zināšanās.

Projekts ECO-CIVIC Awareness (2023-1-BG01-KA220-SCH-000160813) tiek īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansējumu.

Papildu informācija:

Daniels Trukšāns, e-pasts: daniels.truksans@videsfonds.lv

To top