Zināmi Jaunie vides reportieri, kas pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā

Šajā mācību gadā jaunieši vecumā no 11-25 gadiem tika aicināti piedalīties Jauno vides reportieru (JVR) programmā un konkursā. Konkursam varēja pieteikt darbus trīs kategorijās: video, raksts un/vai foto. Jaunieši fotografēja, rakstīja un veidoja video kampaņas, aktualizējot ar vides aizsardzību saistītus jautājumus, kā arī apmeklēja Vides izglītības fonda rīkotos apmācību vebinārus. 

Kopumā nacionālajam konkursam pieteiktajiem darbiem 6 ieguva pirmo vietu un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā konkursā. Jauno vides reportieru programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšans par konkursu stāsta: ‘’Jauno vides reportieru konkurss ir lieliska iespēja jauniešiem runāt par vides problēmām, kas viņus satrauc, kā arī aktualizēt nepieciešamos risinājumus plašākā sabiedrībā. Prieks, ka arī šogad ir vairāki lieliski darbi, kas varēs startēt starptautiskā konkursā un vēl plašāk izcelt aktuālos vides aizsardzības jautājumus.’’

Katru gadu pēc nacionālās žūrijas vērtējuma labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.

Jauno vides reportieru konkursa Nacionālās izvērtēšanas komisijas sēdē piedalījās arī Ieva Upīte-Veiskate, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sabiedrisko attiecību speciāliste: “Vides izglītības fonda programmā Jaunie vides reportieri ik gadu vērtējam jauniešu sniegumu un spējas veidot rakstus, video reportāžas ar vides, dabas un klimata jomām saistītām tēmām. Arī šogad augsti vērtējam dalībnieku entuziasmu, neatlaidību un iedziļināšanos pētāmajos jautājumos, atspoguļojot vides piesārņojuma, dabas daudzveidības un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju tēmas. Vides komunikācijai ir nozīmīga loma vides politikas mērķu īstenošanā, tādēļ vēl jo vairāk novērtējam jauniešu degsmi pētīt un izzināt vides problēmas, piedāvāt risinājumus, kā arī informēt sabiedrību.” Nacionālās izvērtēšanas komisijas sēdē piedalījās arī Linda Rozenbaha, portāla Delfi.lv žurnāliste un redaktore: ‘’Prieks, ka jaunieši aizrautīgi pēta dažādas vides tēmas, kā arī interesējas par žurnālistiku. Šogad bija arī iespēja satikties ar jauniešiem Delfi redakcijā, redzēt aizrautību un to, ka pēc žurnālistikas darba iepazīšanas tiem, kuriem bija dziļāka interese par to, tā tikai nostiprinājās.’’

Par šī gada uzvarētājiem kļuvuši un uz starptautisko konkursu virzīti:

Monta Heidemane (17 gadi) no 1. Rīgas Tālmācības vidusskolas ieguva 1. vietu ar rakstu “Nocērtot Latvijā visus mežus, meža platība nemainīsies vai pat pieaugs – kas patiesībā notiek ar mūsu mežiem?”. Rakstā aktualizē Latvijas esošo situāciju mežā un to bioloģisko daudzveidību, tāpat arī izvērtē esošo meža politiku un tās sekas. Rakstu var apskatīt šeit. 

Keita Nikola Kučinska (12 gadi) no Rojas vidusskolas ieguva 1. vietu kategorijā 1 fotogrāfijas reportāža. Fotogrāfijā “Laivas gals – atkritumu sākums” Keita uzsver, ka gals ir pienācis ēkām un laivai, bet ne aktritumiem, aktualizējot vides piesārņojumu problēmu. Foto var apskatīt šeit

Estere Felicita Žukovska (14 gadi) no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ar vides kampaņas attēlu “Es smoku,” kliedz mūsu zeme,” bet tu manī neklausies”, aicina sabiedrību aizdomāties par savām rīcībām un nepiesārņot vidi. Vides kampaņas attēlu var apskatīt šeit

Kategorijā video, vecumā no 15 līdz 18 gadiem, 1. vietu ieguva Pāvels Baks (15 gadi) un Kamilla Jefimova (15 gadi) no Jelgavas Pārlielupes pamatskolas. Video ‘’Pastiep roku kaķēnam’’ skolnieki stāsta par dzīvnieku aizsardzību, bezatbildību pandēmijas laikā un kaķēnu, kura dzīvība tika izglābta. Pāvels un Kamilla aicina būt abildīgiem par tiem, kurus pieradinām. Video var apskatīt šeit.

Agnese Dzene (19 gadi) un Jūlija Gajevska (18 gadi) no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ar video ‘’Radīts, lai apēstu, nevis izmestu’’. Meitenes stāsta par pārtikas izķērdēšanu, kāpēc tāda rodas un kā to novērst, kā arī tika veikts pētījums skolas ēdnīcā, lai uzzinātu, cik pārtikas produktu paliek pāri. Video var apskatīt šeit.

Roze Aleksa Bogdane (17 gadi) no MIKC “Rīgas Dizaina mākslas vidusskola” ar dalību kategorijā Starptautiskā sadarbība, kopā ar citu valstu pārstāvjiem sagatavoja divus rakstus – “Think Globally, Develop Locally’’ un ‘’Will the winds of change blow wildfires away?’’, papildus arī divas foto reportāžas – ‘’Blue Water, Blue Flag?’’ un ‘’Forest and Fires’’. Lai taptu šie materiāli, Roze devās uz Portugāli, kur darbojoties internacionālā 20 jauno reportieru komandā kopā ar Slovākijas, Slovēnijas, Maltas un Portugāles pārstāvjiem, piecas dienas Portugālē pētīja dažādas ar vietējo ilgtspēju saistītas tēmas: vides, sociālās un ekonomiskās, īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem, saistītiem ar klimata pārmaiņām, upju piekrastēm un tūrismu, kas ir galvenais reģiona virzītājspēks.

Nacionāla mēroga atzinību guva arī darbi rakstu kategorijā:

Tigrans Grigorjans (17 gadi) no Rīgas Rīnūžu vidusskolas ieguva 2. vietu ar rakstu ‘’Vai labas domas deg?’’, kur aicina sabiedrību nepiesārņot mežu. Rakstu var apskatīt šeit. Savukārt 3. vietu ieguva Līva Kauliņa (15 gadi) no Vaiņodes vidusskolas ar rakstu ‘’Ātrās modes aizkulises’’, kurā izceļ tekstila ietekmi uz vidi. Rakstu var apskatīt šeit. Kategorijā 1 fotogrāfijas reportāža 2. vietu ieguva Anna Berežkova (17 gadi) no Rīgas Ostvalda vidusskolas ar fotogrāfiju ‘’Vai mūsu skolu arī ietekme klimata pārmaiņas?’’, norādot uz problēmu pie skolas, kur izveidojusies peļķe biežas  temperatūras svārstību dēļ. Foto var apskatīt šeit

Jāmin, ka visi iesūtīto darbu autori iegūst pateicību par piedalīšanos Jauno vides reportieru programmas nacionālā mēroga konkursā. Šogad nacionālās žūrijas sastāvā darbus vērtēja:

Kitija Balcare –  vides un dabas tematikas autore Delfi.lv; vides komunikācijas speciāliste

Ieva Upīte-Veiskate – VARAM sabiedrisko attiecību speciāliste

Linda Rozenbaha –  žurnāliste un redaktore portālam Delfi.lv

Daniels Trukšāns – Jauno vides reportieru programmas vadītājs Latvijā.

Kopumā šogad Jauno vides reportieru programmā piedalījās un praktiskas iemaņas apguva 63 jaunieši  no dažādiem novadiem un  izglītības iestādēm. Vairāk informācijas par starptautisko konkursu un programmu “Jaunie vides reportieri” var atrast: www.yre.global

Jaunie vides reportieri – Young Reporters for the Environment (YRE) ir programma vairāk nekā 43 valstīs visā pasaulē, ko koordinē Vides izglītības fonds- Foundation for Environmental Education (FEE). Programma dod iespēju jauniešiem attīstīt žurnālistikas prasmes vides jautājumos. Arī Latvijā jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem pievienojas programmai, lai veiktu vides izpētes un attīstītu dažādas prasmes, piemēram: pētniecību, rakstīšanu, fotografēšanu, video un publikāciju veidošanu. Jauno Vides reportieru programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds (FEE Latvija), kura darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Papildu informācija:

Daniels Trukšāns, Jaunie vides reportieri programmas vadītājs Latvijā, jvr@videsfonds.lv

To top